TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กกต. เคาะเลือกตั้ง “อบต.” 28 พ.ย. เปิดรับสมัคร 11-15 ต.ค.

กกต. มีมติให้มีการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เริ่มรับสมัครวันที่ 11 -15 ตุลาคม 

วันที่ 13 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แจ้งต่อสำนักงานกกต.ว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยกกต.พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานฯเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ วันที่ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อกกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ขณะที่วันสมัครรับเลือกตั้ง มีขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านข่าวต้นฉบับ: กกต. เคาะเลือกตั้ง “อบต.” 28 พ.ย. เปิดรับสมัคร 11-15 ต.ค.