TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรณ์ สะท้อนเสียงชาวบ้าน ห่วงผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามนัด

หัวหน้าพรรคกล้า “กรณ์ จาติกวณิช” สะท้อนเสียงชาวบ้าน ห่วงผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ฉีดตามนัด อยากให้เลื่อนคิวผู้สูงอายุฉีดโดยเร็ว วอนรัฐบาลสื่อสารแผนให้มีความชัดเจน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง ‘วัคซีน’ กุญแจสู่โอกาสแห่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สะท้อนเสียงประชาชนที่เป็นห่วงผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง ที่มีแนวโน้มจะไม่ได้ฉีดตามนัด ข้อความทั้งหมดมีดังนี้…

วันนี้เจอกับชาวบ้านที่ได้คิวฉีดผ่านระบบ ‘ไทยร่วมใจ’ ของกทม. และระบบของมาตรา 33 กระทรวงแรงงาน ทั้งสองโครงการได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นหลักหลายล้านโดส ใครได้ฉีดขอแสดงความยินดีด้วยครับ

แต่ทุกคนที่ผมพบพูดเสียงเดียวกันว่า เป็นห่วงผู้สูงอายุที่บ้าน ที่เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และลงทะเบียนกับ อสม.แต่แรก ตามหลักคิดและนโยบายเดิมที่จะต้องฉีดคุ้มครองผู้มีความเสี่ยงสูงสุดก่อน แต่วันนี้กลุ่มนี้กลับได้คิวทีหลังและมีแนวโน้มสูงที่จะไม่ได้ฉีดตามนัดเดิม แม้แต่คนที่ได้ฉีดยังพูดว่า จะดีกว่ามากถ้ารัฐได้เลื่อนคิวผู้สูงอายุที่ได้จองไว้ก่อนขึ้นมาฉีดโดยเร็ว

นโยบายของรัฐบาลเหมือนว่าจะมีการปรับเปลี่ยน แต่ไม่ได้สื่อสารแผนให้มีความชัดเจนในข้อมูลกลางจากทุกหน่วยงาน จนเป็นช่องโหว่ให้มีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของเหตุผลในการตัดสินใจ รวมไปถึงการจัดสรรลำดับของแต่ละจังหวัด แต่ละภาคก็เป็นที่น่ากังวล

ผมย้ำเสมอครับว่า ‘วัคซีน’ คือ กุญแจสำคัญสู่โอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องและรายได้ของประชาชนจะกลับมาคลี่คลายก็ต่อเมื่อวัคซีนถูกบริหารจัดการได้เข้าเป้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสื่อสารให้ชัดเจนและมีพลัง

วันนี้ไปจนถึงวันที่เราถึงเป้าหมายในการฉีดครบทุกคน ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครทุกจุดทั่วประเทศไทย พวกท่านคือฮีโร่ของคนไทยทุกคนในเวลานี้ ขอบคุณจากใจครับ

อ่านข่าวต้นฉบับ: กรณ์ สะท้อนเสียงชาวบ้าน ห่วงผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามนัด