TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรมทางหลวง ออกแบบ ทางหลวงเชื่อมกระบี่-พังงา ใหม่

กรมทางหลวง ออกแบบ ทางหลวงเชื่อมกระบี่-พังงา ใหม่Legacy

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการออกแบบ ทางหลวงเชื่อมกระบี่-พังงา ใหม่ เพื่อลดเวลาในการเดินทาง และส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างอำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ – อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือ ทางหลวงเชื่อมกระบี่-พังงา 

เนื่องจากปัจจุบันการใช้เส้นทางนี้ยังขาดโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมต่อในแนวตะวันออก – ตะวันตก ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าไม่ได้รับความสะดวก ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะไกล

อีกทั้งโครงข่ายปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นทางหลวงสายรองขนาด 2 ช่องจราจรผ่านพื้นที่เนินและพื้นที่เขา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทล. ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 44 บริเวณ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ต่อไปยัง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4 รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายที่เชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลข 44 สายกระบี่ – ขนอม

ซึ่งจะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางระหว่างจังหวัดพังงาและกระบี่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้

โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,900 ล้านบาท โครงการได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้วเมื่อปี 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2565 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568

สำหรับรูปแบบถนนเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) มีเขตทางโดยทั่วไปกว้าง 60 เมตร ในบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานมีทางคู่ขนานกำหนดเขตทางเป็น 90 เมตร

ส่วนบริเวณจุดตัดทางแยกจะมีเขตทางกว้างกว่าช่วงปกติโดยเป็นไปตามลักษณะทางเรขาคณิตและระยะการมองเห็นที่ปลอดภัยบริเวณทางแยก

ซึ่งในการออกแบบได้พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่แนวเส้นทางตัดผ่าน สำหรับการออกแบบจุดตัดทางแยกตามแนวเส้นทางประกอบด้วย จุดตัดถนนโครงการกับทางหลวงหมายเลข 44 ที่ กม. 0+000 (จุดเริ่มต้นโครงการ) ทางหลวงหมายเลข 4035 ที่ กม. 5+490 ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 22+233 ทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) ที่ กม. 25+561

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่และของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

ก.คลัง อัปเดตยอดการใช้จ่าย โครงการเราชนะ (11 มิ.ย. 2564)
รองโฆษกรัฐบาล เผย ปชช. ได้ ฉีดซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย.

โพสต์ กรมทางหลวง ออกแบบ ทางหลวงเชื่อมกระบี่-พังงา ใหม่ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย