TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรมสรรพากร สนับสนุนให้มีการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากร สนับสนุนให้มีการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์Legacy

กรมสรรพากร สนับสนุนผู้ประกอบการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจและส่งเสริมประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ – (22 ธ.ค. 2564) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ สามารถดำเนินการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดทำด้วยรูปแบบกระดาษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อีกทางหนึ่ง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ จึงได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…..(พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับซึ่งมีสิทธิในการจัดทำ ส่ง รับและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax invoice by Email พ.ศ. 2560 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ให้ยังคงเป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎกระทรวงนี้ด้วย”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “การออกกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของผู้ประกอบการในการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการช่วยยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เป็นการยกระดับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานมีความทันสมัย นำไปสู่การเป็น Digital Government ต่อไป”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน จัดงาน ‘เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม’ ครั้งที่ 27
ส่อง! เงื่อนไขการ ‘สมัครร่วมขายลอตเตอรี่’ จำนวน 2 แสนราย

โพสต์ กรมสรรพากร สนับสนุนให้มีการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!