TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับป้องกันโควิด แนะลูกค้าทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพประกันชีวิต ขานรับนโยบายรัฐ ยกระดับเข้มป้องกันโควิด แนะลูกค้าใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ แทนการเดินทางออกนอกเคหะสถานเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ

วันที่ 23 เมษายน 2564 ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากการประกาศการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่จากภาครัฐ บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบในการดำเนินงานของธุรกิจหลายๆ ภาคส่วน ในด้านบริษัทฯ ของเราเองได้มีการปรับให้บริการเพื่อรองรับลูกค้าและผู้ถือบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของสถานการณ์ปัจจุบัน และด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวในระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบบริการแบบออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต ได้ถูกพัฒนาและเพิ่มความสามารถเพื่อให้ทำงานได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระบบเสนอขาย ระบบการชำระเบี้ย ระบบบริการลูกค้า และระบบบริการธุรกรรมต่างๆ  โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการระบบออนไลน์ได้ในหลากหลายช่องทาง อาทิ

• ระบบ Smart Customer  ที่พัฒนาขึ้นรองรับการติดต่อใช้บริการแบบออนไลน์สำหรับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkoklife.com ซึ่งสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์

• แอปพลิเคชัน Happy Life แอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตใช้ในการจัดการบริการด้านกรมธรรม์ รวมถึงการชำระเงินแบบ Cashless และการรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-document) ประกอบไปด้วยการออกใบเสร็จรับเงินและกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งใบแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ทำได้เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น แอปพลิเคชัน Happy Life ยังให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริการฉุกเฉินต่างๆ อีกด้วย

ระบบบริการออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิตจะช่วยให้ลูกค้าประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆ เมื่อต้องเดินทางออกนอกเคหะสถาน อีกทั้งกรุงเทพประกันชีวิตนับเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล และเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศให้การยอมรับ ลูกค้าและผู้ถือกรรมธรรม์สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

ทั้งนี้กรุงเทพประกันชีวิตเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้เอาประกันของบริษัท จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบและการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพสำหรับผู้เอาประกัน โดยเปิดให้บริการ BLA Every Care ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-777-8989 และแอปพลิเคชัน Happy Life ที่ครอบคลุมการให้ข้อมูลด้านสุขภาพจากบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญไปจนถึงการประสานงานเพื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพทั่วโลก และบริการการปรึกษาแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ซึ่งร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ  รวมถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ BLA Medivac Hotline 02-777-8900 ที่ร่วมกับเครือ BDMS ในการให้บริการรถฉุกเฉินทั่วประเทศ

ล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดบริการ BLA Health Partner ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคน ตั้งแต่การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการรักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับประชาชนและลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพผ่านการทำประกันกับกรุงเทพประกันชีวิต สามารถทำประกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยผ่านระบบ Smart application ที่รองรับการทำงานแบบระยะไกลของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน  ระบบการเสนอขายและขอทำประกันชีวิต และระบบให้บริการแก่ลูกค้า ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมระบบยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับเอกสารต่างๆ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นี้ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพของลูกค้า กรุงเทพประกันชีวิต จึงขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ เพื่อลดการเดินทางออกนอกเคหะสถาน และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคหรือไวรัสโดยไม่จำเป็น และเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

สำหรับลูกค้าและผู้ถือกรรมธรรม์ หรือผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถสอบถามรายละเอียดของบริการด้านต่างๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-8888  หรือเว็บไซต์ www.bangkoklife.com

อ่านข่าวต้นฉบับ: กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับป้องกันโควิด แนะลูกค้าทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์