TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ก้าวไกล ประกาศธำรงสถาบันฯ เชื่อประเทศไม่เดินหน้าหากไม่ยกเลิก ม.112

ก้าวไกล ประกาศธำรงสถาบันฯ เชื่อประเทศไม่เดินหน้าหากไม่ยกเลิก ม.112Legacy

ก้าวไกล แถลงจุดยืน ประกาศธำรงสถาบันฯ แต่เชื่อว่าประเทศก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ยกเลิก ม.112 เนื่องจากเป็นกฎหมายล้าหลัง

นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นข้อควาที่ถูกกล่าวโดยนาย ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ พรรคก้าวไกล ถึงประเด็นมาตรา ม.112 ที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ ลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า “พรรคก้าวไกลขอย้ำว่า การจะธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ให้คงอยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตย ไม่สามารถจะบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดบังคับ หรือใช้กฎหมายปราบปรามการแสดงออกของประชาชน แต่สถาบันการเมืองใดๆ ในสังคมสมัยใหม่ย่อมดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความชอบธรรมและความยินยอมพร้อมใจจากประชาชน

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่า ‘องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้’ นั้น มิได้ดำรงอยู่อย่างอิสระโดยตัวเอง แต่ต้องยึดโยงกับหลักสำคัญที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้ (The king can do no wrong) ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางทางการเมือง ไม่ทรงกระทำการใดในทางการเมืองและในการปกครองด้วยพระองค์เอง ซึ่งจะป้องกันให้องค์พระมหากษัตริย์ปลอดพ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน

ดังนั้น หนทางที่พวกเราควรทำก่อนจะสายเกินการณ์ ก็คือการแสวงหากุศโลบายที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนภายใต้ระบบนิติรัฐ

ในทางตรงกันข้าม การตีความมาตรา 6 ตามรัฐธรรมนูญที่เกินเลยกว่าตัวบทและเจตนารมณ์ รวมถึงการมีกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งมีปัญหาทั้งในแง่เนื้อหาและในแง่ของการบังคับใช้ โดยขัดต่อระบบนิติรัฐและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อย่างในปัจจุบันนี้ต่างหาก ที่จะกระทบต่อฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะขององค์พระมหากษัตริย์

ขณะที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112

ถึงเวลาแล้วที่ผู้มีอำนาจต้องคืนสิทธิในการประกันตัวให้แก่ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 และใช้กลไกทางการเมืองในการยุติคดีการเมืองต่างๆ ไม่ควรมีใครต้องอยู่ในคุกเพราะการแสดงออกทางการเมือง ในที่สุดหากต้องนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมก็จำเป็นต้องทำ

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องตระหนักและเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการทบทวนและแก้ไขมาตรา 112 เพื่อหาข้อยุติที่แต่ละฝ่ายพอจะรับกันได้ ซึ่งพรรคก้าวไกลหวังว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆในสภา ก่อนที่จะสายเกินการณ์

ไม่มีทางที่เราจะมีการเมืองที่มีเสถียรภาพมั่นคงได้ หากเรายังมีระบบกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่เห็นคนเป็นคนเสมอหน้ากัน

ไม่มีทางที่เราจะมีเศรษฐกิจสังคมที่เจริญก้าวหน้าและเป็นธรรมได้ หากเรายังอยู่ในรัฐโบราณที่ประชาชนไม่ใช่เจ้านาย ราษฎรไม่ใช่เจ้าของประเทศ”

ส่อง จุดยืนพรรค ต่อ ม.112 หลังกลุ่มราษฎรเรียกร้องยกเลิกในม็อบ 31ตุลา64
เพื่อไทย หนุนกลุ่มราษฎร แก้ไข ม.112-116
‘ทักษิณ’ แนะ รบ. คุยเยาวชน ปม ม.112 เพื่อถวายความภักดีที่ถูก

โพสต์ ก้าวไกล ประกาศธำรงสถาบันฯ เชื่อประเทศไม่เดินหน้าหากไม่ยกเลิก ม.112 ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย