TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ขสมก. ยืดเก็บค่าธรรมเนียมตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ถึง 30 มิ.ย.

ขสมก. ยืดเก็บค่าธรรมเนียมตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ถึง 30 มิ.ย. จูงใจคนลดใช้เงินสด

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ขสมก. ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ อาทิ การให้พนักงานและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่บนรถโดยสาร การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถโดยสาร ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน และการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร สำหรับให้พนักงานและผู้ใช้บริการล้างทำความสะอาดมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ขสมก. ได้มีการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารจากเดิมที่ใช้เงินสด เป็นการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรดังกล่าว เพื่อลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์และธนบัตร ซึ่งเป็นสื่อแพร่เชื้อโรค

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขสมก. จึงได้ขยายเวลาการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้มีการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวต้นฉบับ: ขสมก. ยืดเก็บค่าธรรมเนียมตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ถึง 30 มิ.ย.