TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ของขวัญปีใหม่ 2565 กรมประมง เปิดเข้าชม อควาเรี่ยมสัตว์น้ำหาดูยาก 8 แห่ง ฟรี!!

ของขวัญปีใหม่ 2565 กรมประมง เปิดเข้าชม อควาเรี่ยมสัตว์น้ำหาดูยาก 8 แห่ง ฟรี!!Legacy

ปีใหม่เที่ยวไหนดี กรมประมง ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2565 เปิดศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 ศูนย์ อควาเรี่ยม 8 แห่ง เข้าชมฟรี พร้อมกันทั่วประเทศ

วันนี้ (24 ธ.ค.64) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและประชาชน

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมการจัดทำโครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน ซึ่งทุกปีที่ผ่านหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯมีการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี

อีกทั้ง ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองอีกด้วย

โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

เปิดสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล
เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล และแจกพันธุ์ไม้

2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมประมง ในปีนี้ได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ

โดยได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 37 แห่ง ศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 2 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำที่พบในพื้นที่จังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ (รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย)

นอกจากนี้ได้กำหนดให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่งเปิดให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 0 3865 3741 เปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เลขที่ 15 ซอยบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 056-611309 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่15 ธันวาคม 2564-15 มกราคม 256 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 54431 1251 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564- 2 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทร. 0 3651 0520 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564- 2 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

5. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน เลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 โทร.0 3943 3216-8 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1447 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

7. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โทร. 074-775455 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ศปจ.นครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ 31 หมู่ 1 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056-274503 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมอควาเรี่ยมและศูนย์วิจัยละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 37 แห่ง ศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 2 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่ง ของกรมประมง ซึ่งนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ด้านสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและทะเลอีกมากมาย

8 จุดดำน้ำห้ามพลาดในไทย แหวกว่ายสู่ใต้ท้องทะเล เดินเล่นเป็นเพื่อนปลา
เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศวทม. เร่งช่วยเหลือโลมาริซโซส์ สายพันธุ์หายาก หลังพบเกยตื้นหาดไร่เลย์
พบโลมาสายพันธุ์หายาก ถูกคลื่นซัด เกยหาดอ่าวไร่เล คาดป่วย ไม่ทราบสาเหตุ

โพสต์ ของขวัญปีใหม่ 2565 กรมประมง เปิดเข้าชม อควาเรี่ยมสัตว์น้ำหาดูยาก 8 แห่ง ฟรี!! ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!