TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ครม. เคาะ “พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” นั่งเลขาฯ สมช.คนใหม่

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เสนาธิการทหาร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

สำหรับ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม หรือ “เสธ.ไก่” ที่มีอายุราชการถึงปี 2566 เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2506 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตร-ธิดา 4 คน ของนายประเชิญ และนางสุภาพ มาลานิยม มีบุตรชาย 1 คน คือ “ร.ต.พีรัช มาลานิยม”

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.ศ.3) จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 (นตท.22) และจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.33 ) รุ่นเดียวกับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้แท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

“พล.อ.สุพจน์” เป็น “นายทหารม้า” ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับหมวด/ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 18 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารม้าที่ 14 ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1 นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารม้าที่ 3 นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพลทหารม้าที่ 1 ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28 ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร

รองผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เสนาธิการ/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร

“พล.อ.สุพจน์” เป็นเจ้าของรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ประจำปี 2562 สาขาการทหาร เป็นนายทหาร

จบการศึกษา-หลักสูตรภายในประเทศ อาทิ หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าม้า รุ่นที่ 2 ปี 2531 หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าม้า รุ่นที่ 1 ปี 2535 หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 73 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 21 กรมกิจการพลเรือนทหารบก หลักสูตรครูฝึกการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ RTARF & USINDOPACOM หลักสุตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

การศึกษา-หลักสูตรในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน USA Defense Language Institute , Texas หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐ ปี 2548 (Intermediate Level), Kansas USA

“พล.อ.สุพจน์” ช่วยราชการพิเศษ เป็นรองผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าผสมที่ 138 หัวหน้าชุดปกครองและพัฒนา โครงการเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว นายทหารแผนและโครงการ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองกำลังผาเมือง เลขาฯคณะทำงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และราชองครักษ์เวร

พล.อ.สุพจน์ “ผ่านสมรภูมิรบ” มานับครั้งไม่ถ้วน เช่น สมรภูมิบ้านร่มเกล้า จนได้รับสมญานามว่า “วีรบุรุษสมรภูมิร่มเกล้า” ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพระราชทาน “เหรียญกล้าหาญ”

อ่านข่าวต้นฉบับ: ครม. เคาะ “พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” นั่งเลขาฯ สมช.คนใหม่