TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

คลัง พบข้าราชการติดเชื้อโควิด 5 คน สั่งทำงานที่บ้าน 70%

กระทรวงการคลัง พบข้าราชการติดเชื้อโควิด 5 คน สั่งทำงานที่บ้าน 70%

วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งเป็นการภายใน ให้ข้าราชการกระทรวงการคลัง ปรับเวลาการทำงาน ด้วยการทำงานที่บ้าน (work From Home) โดยให้ลดสัดส่วนการมาทำงานเพียง 30 % โดยที่เหลือให้ทำงานที่บ้าน และให้สลับเวลากันมาทำงาน เพื่อลดการพบปะกันให้น้อยที่สุด หลังจากที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 5 ราย 

ทั้งนี้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง 1 ราย ก็ติดเชื้อโควิดด้วย ซึ่งได้สั่งให้ข้าราชการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนข้าราชการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำได้ประสานให้กรมควบคุมโรค มาตรวจแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ ผลออกมาเป็นลบ

อ่านข่าวต้นฉบับ: คลัง พบข้าราชการติดเชื้อโควิด 5 คน สั่งทำงานที่บ้าน 70%