TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“คาราบาว กรุ๊ป” ไฟเขียวควัก 1.5 พันล้านบาท จ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น “คาราบาว กรุ๊ป” ไฟเขียวควัก 1.5 พันล้านบาท จ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น พร้อมอนุมัติ “ปรีดี ดาวฉาย” อดีตขุนคลังนั่งกรรมการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินปันผล 1,500 ล้านบาท โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค.2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1.นางเสาวนีย์ กมลบุตร 2.นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 3.นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร และ 4.นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ราย ได้แก่ 1.นายปรีดี ดาวฉาย (อดีต รมว.คลัง) และ 2.นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ

อ่านข่าวต้นฉบับ: “คาราบาว กรุ๊ป” ไฟเขียวควัก 1.5 พันล้านบาท จ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น