TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“จักรกฤศฏิ์” ผู้บริหารแผนฟื้นฟู “การบินไทย” ลาออกบอร์ด อาร์เอส

“จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ผู้บริหารแผนฟื้นฟู “การบินไทย” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ลาออกบอร์ด อาร์เอส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2564 เป็นต้นไป และ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการลาออก ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564

ทั้งนี้ นายจักรกฤศฏิ์ เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ รวมถึงนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขณะที่ในปัจจุบัน นายจักรกฤศฏิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทจดทะเบียนอีกหลายแห่ง และที่สำคัญ คือ เป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย

อ่านข่าวต้นฉบับ: “จักรกฤศฏิ์” ผู้บริหารแผนฟื้นฟู “การบินไทย” ลาออกบอร์ด อาร์เอส