TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

จับตาวาระครม. เคาะชื่อปธ.วิปรัฐบาลคนใหม่ ไฟเขียวเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ

ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมครม. ทันที หลังกลับจากประชุม COP 26 ถก 5 ชื่อ แคนดิเดตประธานวิปรัฐรัฐบาลคนใหม่ แทน วิรัช-ลุ้นคนนอกโผ สายตรง 3 ป.เสียบ หลังจากประชุมสภาวันแรก ล่มไม่เป็นท่า จ่อ ไฟเขียวโครงการใช้จ่ายเงินกู้ 5 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 43/2564 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ด้วยชุดผ้าไทยแขนยาว โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. …. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ บางส่วนในท้องที่ตำบลสีวิเชียรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ….ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนและแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

วาระเพื่อทราบเพิ่มเติม/จร อาทิ ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 6 รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ประจำปี 2563 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong-Lancang Cooperation Special Fund 2021)

ขอความเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงและการขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนของงบประมาณสำหรับดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากโครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 37/2564 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (เงินกู้ 5 แสนล้านบาท) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564

ทั้งนี้ เป็นการประชุมครม.ที่ถูกเลื่อนออกไป จากปกติประชุมทุกวันอังคาร เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ เพิ่งเดินทางกลับมาจากการร่วมประชุมระดับผู้นำในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: COP) ครั้งที่ 26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

คาดว่าพล.อ.ประยุทธ์คงจะพูดคุยถึงการร่วมงานดังกล่าว ซึ่งได้กระทบไหล่กับผู้นำระดับโลก ภายหลังรัฐบาลไทยแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2608 (ค.ศ. 2065) รวมถึงเรื่องดรามาในสังคมออนไลน์ที่จับผิดการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าว อาจะเป็นการคัดลอกมาจากสุนทรพจน์ของนายบารัก โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการหารือประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือ ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ด้วยมีศาลฯ มีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องคดีทุจริตการจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) ประจำปี 2555 โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาลเป็นจำเลยที่ 1 ส่งผลให้นายวิรัช ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามี 5 รายชื่อที่ถูกคาดหมายว่าจะมาเป็นประธานวิปรัฐบาลแทนนายวิรัช จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายนิโรธ สุนทรเลขา 2.นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ 3.นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี และ 5.นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาทและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้ง 5 คน สังกัดพรรคพังประชารัฐ

อย่างไรก็ตาม ต้องลุ้นรายชื่อนอกโผ ที่เป็นสายตรง 3 ป. ทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาเสียงโหวตในสภาอีก เพราะมีกฎหมายสำคัญรอพิจารณาในสภาจำนวนหลายฉบับ ซึ่งหากคะแนนไม่ถึงครึ่งตามธรรมเนียมรัฐบาลต้องยุบสภา

อ่านข่าวต้นฉบับ: จับตาวาระครม. เคาะชื่อปธ.วิปรัฐบาลคนใหม่ ไฟเขียวเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!