TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“ซีพี” ออกแถลงการณ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CPTPP ขู่ดำเนินการทางกฎหมาย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ออกแถลงการณ์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ CPTPP ขู่พร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้พยายามบิดเบือนข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

วันที่ 7 พ.ค. 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกแถลงการณ์ กรณีมีการเผยแพร่และนำเสนอข่าวสารที่สร้างความสับสนให้กับสังคม โดยทำให้เข้าใจผิดว่าข้อตกลง CPTPP เป็นของ “ซีพี” และบิดเบือนว่าซีพีเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่และนำเสนอข่าวสารที่สร้างความสับสนให้กับสังคม โดยทำให้เข้าใจผิดว่าข้อตกลง CPTPP เป็นของ “ซีพี” และบิดเบือนว่าซีพีเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เพื่อหวังผลประโยชน์จากการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP นี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเรียนให้ทราบว่า ความเข้าใจดังกล่าว ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และการตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ของประเทศไทยหรือไม่นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยข้อเท็จจริง CPTPP หมายถึง “ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ชื่อย่อว่า CPTPP โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ครอบคลุมประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

​สุดท้ายนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ CPTPP และหากปรากฎว่ามีผู้ใดพยายามบิดเบือนข้อมูลอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวต้นฉบับ: “ซีพี” ออกแถลงการณ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CPTPP ขู่ดำเนินการทางกฎหมาย