TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ประกันรายได้มันสำปะหลัง งวดที่ 1 เช็กที่นี่

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ประกันรายได้มันสำปะหลัง งวดที่ 1 เช็กที่นี่Legacy

ประกันรายได้เกษตรกร  ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ประกันรายได้มันสำปะหลัง เช็คเงินส่วนต่างมันสําปะหลังปี 64/65 งวดที่ 1 หลังเคาะราคาเกณฑ์กลาง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 64/65 วงเงิน 6,811 ล้านบาท ครอบคลุมเกษษตรกรกว่า 5.3 แสนครัวเรือน โดยล่าสุด (1 ธ.ค.64) ในส่วนของความคืบหน้าการจ่ายชดเชยเงินส่วนต่าง หลังมีการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 1

สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 โดยระบุวันจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธ.ค.2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

โดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.63 บาท ไม่ต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกร เพราะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่กก.ละ 2.50 บาท

สำหรับราคาตลาดเพื่อใช้ในการคำนวณส่วนต่าง ได้นำราคาที่ซื้อขายจริงในตลาดจาก 5 แหล่งผลิต ได้แก่ ราคาที่กรมการค้าภายในได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ในแหล่งผลิตสำคัญ 14 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุดรธานี ลพบุรี สระแก้ว เลย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และเพชรบูรณ์

ราคาสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จาก 14 จังหวัด , ราคาสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ใน 10 เขตพื้นที่จำนวน 29 จังหวัด , ราคาสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออก และราคาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำมาถ่วงน้ำหนักในอัตรา 25% , 25% , 25% , 10% และ 15% ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 1 ธ.ค.2564 จนงวดสุดท้ายวันที่ 1 พ.ย.2565 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้งโดยการคำนวณผลผลิตที่จะได้รับการชดเชย จะใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62 ปี 2562/63 และปี 2563/64) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เท่ากับ 3,388 กก./ไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

ภาพ : เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมการค้าภายใน DIT

มติครม. อนุมัติ ประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด
เฮ! ธกส. วันโอนเงินประกันรายได้ข้าว 9-14 ธ.ค. เช็คเงินส่วนต่างข้าวงวดล่าสุดที่นี่
เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้ข้าว งวด 7 ปี 64/65  ส่วนต่างข้าว ตรวจสอบโอนเงิน chongkho.inbaac

โพสต์ ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ประกันรายได้มันสำปะหลัง งวดที่ 1 เช็กที่นี่ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!