TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ตาก บังคับใช้มาตรการปรับเงิน หากไม่สวม หน้ากากอนามัย

ตาก บังคับใช้มาตรการปรับเงิน หากไม่สวม หน้ากากอนามัยLegacy

จังหวัด ตาก เริ่มดำเนินการบังคับมาตรการลงโทษ สำหรับผู้ที่ไม่สวม หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่นอกเคหสถาน โดยปรับเงิน จำนวน 20,000 บาท

เมื่อวานนี้ (22 เมษายน 2564) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งที่ 1287/64 วันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตาก (เพิ่มเติม) โดยกำหนดมาตราการป้องกันเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม

โดยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ตาก สวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถือเป็นคำสั่งจังหวัดตากกรณีเร่งด่วน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดโควิด-19 ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้กระจายออกไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดตากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

จึงออกมาตรการดังกล่าวเพื่อให้การป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนมิให้กระทำการก่อให้เกิดการระบาดของโรค

 

 

สามารถติดตามข่าวโควิด-19 เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวโควิด-19

 

ผู้ว่า สุราษฎร์ธานี ออกคำสั่งด่วนไม่ใส่ หน้ากากอนามัย ปรับ 2 หมื่น
โควิดกาญจนบุรี ออกกฎเข้ม ไม่ใส่หน้ากากเดินตลาด ปรับ 20,000 บาท

โพสต์ ตาก บังคับใช้มาตรการปรับเงิน หากไม่สวม หน้ากากอนามัย ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย