TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ถือ ‘บัตรคนจน’ จะลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส 3’ ต้องคืนบัตรภายในวันนี้!

ถือ ‘บัตรคนจน’ จะลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส 3’ ต้องคืนบัตรภายในวันนี้!Legacy

กระทรวงการคลัง เตือน ผู้ถือ ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องการลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส 3’ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องคืนบัตรภายใน 7 มิ.ย. 64 เนื่องจาก 1 คน จะเลือกรับสิทธิได้ 1 โครงการเท่านั้น เมื่อได้สิทธิคนละครึ่งหรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีก 

รายงานความคืบหน้า บัตรคนจนล่าสุด หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ 7 มิ.ย. 2564 เป็นวันดีเดย์ที่ต้องคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์และประสงค์ จะลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการเยียวยาโควิดอันใหม่จากรัฐบาล

ปัจจุบัน โครงการกระตุ้น ช่วยเหลือการเงิน เยียวยาโควิดรอบ 3 จากรัฐบาลประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ๆ ที่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วย

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 แจกเงินเพิ่ม 200 บาท 6 เดือน รวม 1200 บาท ไว้ซิ้อสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้า

2. คนละครึ่งเฟส 3

3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

4. ยิ่งใช้ยิ่งได้

ก่อนหน้านี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่า กลุ่มบัตรคนจน มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 13.65 ล้านคน หากผู้มีบัตรประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตร

ให้นำบัตร มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิซ้ำซ้อนระหว่างโครงการ ซึ่งการคืนบัตรดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิทธิไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรได้อีก หากผู้มีบัตรคืนบัตรฯ หลังวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 www.คนละครึ่ง.com

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าสำหรับผู้มีบัตรที่สละสิทธิแล้ว และประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และได้รับสิทธิโครงการใดโครงการหนึ่งไว้แล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

อ่านข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้

บัตรคนจน แจกเงินเพิ่ม 200 บาท 6 เดือน รวม 1200 บาท
สรุปข้อมูลครบ คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ ลงทะเบียนวันไหน เงื่อนไข
รวมข้อมูล ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เขื่อนไข เงินเข้าวันไหน

โพสต์ ถือ ‘บัตรคนจน’ จะลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส 3’ ต้องคืนบัตรภายในวันนี้! ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย