TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ทช. สั่งปิดทางสัญจรโคราช สาย นม.3052-ทล.304 ชั่วคราว หลังน้ำป่าไหลหลาก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สั่งปิดทางสัญจร “โคราช” สาย นม.3052-ทล.304 ชั่วคราว หลังน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ และนครราชสีมา รวม 4 สายทาง ซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ดังนี้

1.ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 บ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า, ลี้ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วง กม.ที่ 14+950 ถึง กม.ที่ 15+000 ระดับน้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

2.ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.2065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วง กม.ที่ 5+100 ถึง กม.ที่ 5+875 ระดับน้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

3.ถนนทางหลวงชนบทสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง-บ้านช้างตาย อำเภอบางเสาธง, บางบ่อ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+000 มีระดับน้ำท่วมสูง 7 เซนติเมตร

และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-บ้านท่ามะปราง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 27+300 ถึง กม.ที่ 27+350 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำป่าไหลหลาก ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ทำการปิดเส้นทางดังกล่าวและได้ติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแล้ว รวมถึงจะเร่งดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน โปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน สัญญาณไฟ ซึ่งหากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

อ่านข่าวต้นฉบับ: ทช. สั่งปิดทางสัญจรโคราช สาย นม.3052-ทล.304 ชั่วคราว หลังน้ำป่าไหลหลาก

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!