TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ ช่วยจัดการการเงินในธุรกิจให้ง่ายขึ้น

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ ช่วยจัดการการเงินในธุรกิจให้ง่ายขึ้นLegacy

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ Infor XM และ Infor dEPM ในตลาดไทย ช่วยจัดการระบบการเงินในองค์กร ธุรกิจให้ง่ายขึ้น

โควิด -19 และวิถีชีวิตใหม่ New Normal ส่งผลให้รูปแบบการเบิกจ่าย เคลม ต้องล่าช้า ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ สบช่องนำ Infor XM และ Infor dEPM ทำตลาดในไทยเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เกิดความคล่องตัว เพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ลดขั้นตอนและเอกสาร ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเบิกจ่าย วางแผนบริหารค่าใช้จ่าย งบประมาณ และปรับนโยบายการอนุมัติให้สอดคล้อง และรวดเร็ว

บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้นำทางด้านการให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ ที่ให้บริการมาแล้วมากกว่า 15 ปีในประเทศไทย เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากร และระบบบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย นอกจากสำนักงานในประเทศไทย ทรัยฟอร์ส ยังมีสำนักงานที่สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ และมีลูกค้าอยู่ในเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา

ณุตตมา แก้วบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ฯ มีความชำนาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน การบริการค้าส่ง และค้าปลีก และเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับท็อป ให้กับอินฟอร์ มานานกว่า 15 ปี ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤติ ของโควิด- 19 นั้น พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นซัพพลายเออร์ และพนักงานบริษัทในแผนกต่างๆ ได้ทำการเบิกจ่ายล่าช้า กว่าระบบงานปกติ เพราะการทำงานจากที่บ้านของทั้งพนักงานและผู้บริหารอินฟอร์จึงได้แนะนำ ซอฟต์แวร์ Infor XM Expense Management เพื่อแก้ปัญหาการเบิกเงินที่ล่าช้า ด้วยการให้ผู้อนุมัติหลาย ๆ คนได้เข้าถึงรายละเอียดของการเบิกจ่าย และ Infor dEPM Dynamic Enterprise Performance Management ช่วยให้องค์กรวางแผนทางการเงิน และปรับเปลี่ยนงบประมาณตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ

Infor Expense Management หรือ Infor XM ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโมดุลต่างๆ เช่น Expense Claim ที่สามารถกำหนดนโยบาย เพื่อทำเรื่องเบิกจ่าย ตรวจสอบอัตโนมัติ และโมดุล Travel Request เพื่อการอนุมัติการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้อนุมัติเห็นได้แบบ real time โดยผู้อนุมัติสามารถดูรีพอร์ทการขอเบิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในส่วนของกระดาษ รองรับการสแกนใบเสร็จช่วยตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน

สำหรับ Workflow Automation สามารถกำหนดได้เองตามผังการอนุมัติขององค์กร และในกรณีผู้อนุมติไม่อยู่ สามารถโอนหรือย้ายให้ผู้อนุมัติผู้อื่น โดยองค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ว่า หากพนักงานใช้บริการ Supplier ใดเป็นปริมาณมาก สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อต่อรองราคากับ supplier ให้ได้ราคาที่ดีขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร

Infor Dynamic Enterprise Performance Management หรือ Infor dEPM เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมชอฟต์แวร์อื่น ๆ อาทิ ERP POS HR Payroll เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลได้ในโปรแกรมเดียว ดังนั้น Infor dEPM จึงออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการจัดทำรายงาน ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ให้ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆ ระบบ เป็น Integrated Platform ในลักษณะที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์ และวางแผน

ณุตตมา แก้วบุญเรือง กล่าวต่อว่า “Infor dEPM มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องมีการวางแผนทางการเงิน จัดทำงบประมาณ และมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทอินฟอร์ ฯ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก และทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ ได้ติดตั้งอีกกว่า 10 บริษัทในประเทศไทยภายในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด

ในส่วนของโปรแกรม Infor XM มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก มีขั้นตอน และการอนุมัติการเบิกจ่าย เช่น บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย แต่ละบริษัทที่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปแล้ว พบว่า ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการจัดการ และลดต้นทุนของการใช้แรงงานคนมาจัดการ บริษัท ฯ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไปแล้ว พบว่าลดเวลาการเบิกจ่ายได้เร็วกว่าปกติถึงหนึ่งเท่า เพราะ โปรแกรมนี้ได้รองรับการสแกนใบเสร็จ และเข้าถึงผุ้อนุมัติได้หลายคน สนับสนุนการทำงานแบบรวมศูนย์ที่โปรแกรมอื่นยังไม่เคยมี ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตั้งและวางระบบให้ 3 บริษัทในเวลาเดียวกัน และคาดการณ์ว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายแล้วในช่วง ครึ่งปีหลัง ของปี 2565 นั้น จะทำยอดขายได้กว่า 2 เท่า

พงษ์ศักดิ์ วรสายัณห์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจชั้นนำที่ช่วยองค์กรลูกค้า ใน 164 ประเทศ กล่าวว่า “ความสามารถของอินฟอร์ในการเติบโตด้านธุรกิจ อย่างประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยในปี 2021 เป็นผลมาจากความร่วมมือของพันธมิตรของพวกเรา อย่างเช่น ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ และความร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรม ความทันสมัย และการมุ่งแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้บริษัทคงไว้ซึ่งความสามารถด้านการแข่งขัน อินฟอร์จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทรัยฟอร์สเพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย และช่วยสร้างความยืดหยุ่นด้านธุรกิจและช่วยเร่งระยะเวลาในการลงทุนด้านไอทีของพวกเรา”

โพสต์ ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ ช่วยจัดการการเงินในธุรกิจให้ง่ายขึ้น ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย