TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

‘ธนกร’ ขอบคุณ หลังโพลเผย ปชช. พอใจ มาตรการโควิด

‘ธนกร’ ขอบคุณ หลังโพลเผย ปชช. พอใจ มาตรการโควิดLegacy

โฆษกสำนักนายกฯ ขอบคุณ หลังผลโหวตจาก นิด้าโพล เผยว่า ประชาชนพอใจ มาตรการโควิด วอนประชาชนมั่นใจรัฐบาลทำงานเต็มที่

นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 40.03% พึงพอใจต่อมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และ 66.97% พอใจในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ขณะที่ 68.95% ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเข้มงวดและรัดกุมในการตรวจสอบโรคโควิด-19 กับผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลสำรวจนี้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการ วางแผนดำเนินการ เพื่อตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไปด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค.64 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,314 หน่วยตัวอย่าง โดยความพึงพอใจต่อมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 40.03% ค่อนข้างพึงพอใจ ที่รัฐบาลได้ทำการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด และประชาชนอีก 16.97% ยังได้ระบุว่า พึงพอใจมาก ขณะที่มีเพียง 28.08% ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะ การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้าและ 14.92% ระบุว่า ไม่พึงพอใจเลย

นายธนกร กล่าวว่า ผลสำรวจมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่สำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 66.97% พอใจในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ รองลงมา 46.27% ระบุว่า การจัดหายารักษาโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ 28.39% ระบุว่า การอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ขณะเดียวกัน 26.71% ระบุว่า การเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย และ 25.42% ระบุว่า การออกกฎ ข้อบังคับให้ทุกคนในประเทศต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการด้านการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า 68.95% ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเข้มงวดและรัดกุมในการตรวจสอบโรคโควิด-19 กับผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองลงมา 38.81% ให้ความสำคัญกับการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้ลักลอบขนแรงงานต่างชาติตามชายแดน ขณะที่ 31.51% ระบุว่า การปิดประเทศจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้ 20.24% ระบุว่า ให้ประกาศจำกัดการเดินทางภายในประเทศทันทีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ และ 18.87% ระบุว่าควรจำกัดสิทธิของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในการเข้าถึงบริการของรัฐ และการออกไปในพื้นที่สาธารณะ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ผลสำรวจยังได้รายงานถึงวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนระบุว่า ประชาชน 94.67% สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ รองลงมา 76.79% ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 65.07% ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 41.32% หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และ 36.53% เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นต้น

ทั้งนี้ผลสำรวจการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลล่าสุดนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พร้อมให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดีที่สุด ทั้งมาตรการควบคุม แผนจัดหาและเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการเยียวยาต่าง ๆ

สำหรับรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 14 มกราคม 2565 พบ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มวันนี้ 8,158 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 7,916 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 242 ราย ผู้ป่วยสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 3,942 ราย หายป่วยสะสม 43,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,795 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย

โควิดไทยวันนี้ 14 ม.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 8,158 ราย ดับ 15 ศพ
10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565
‘ประยุทธ์’ ปลื้มหลังไทยคว้าอันดับ 11 ประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ

โพสต์ ‘ธนกร’ ขอบคุณ หลังโพลเผย ปชช. พอใจ มาตรการโควิด ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!