TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ธนารักษ์ ยืดเวลาเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ถึง 30 มิ.ย.นี้

กรมธนารักษ์ ยืดเวลาเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ถึง 30 มิ.ย.นี้

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทั้งสองพระองค์ทรงตั้งมั่นพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวคิดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ เพื่อทรงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยน้ำพระราชหฤทัย อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ

โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา เปิดจ่ายแลกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทขัดเงาขยายเวลาเปิดจองจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 จัดทำขึ้น จำนวน 4 ชนิด ประกอบด้วย

– เหรียญทองคำ ชนิดราคา 20,000 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 40,000 บาท

– เหรียญเงิน ชนิดราคา 1,000 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาท

– เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคา
เหรียญละ 200 บาท

– เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จ่ายแลก
ราคาเหรียญละ 20 บาท

ขณะที่เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ชนิดบุรุษและสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท โดยเปิดจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและซื้อเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯได้ ณ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ,กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2278 5439, กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2565 7944 ,พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2282 0820, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ , Online : www.treasury.go.th เป็นต้น

อ่านข่าวต้นฉบับ: ธนารักษ์ ยืดเวลาเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ถึง 30 มิ.ย.นี้