TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

นายกฯ เคาะ จัดตั้ง กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา และนโยบายเรียนข้ามสถาบัน

นายกฯ เคาะ จัดตั้ง กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา และนโยบายเรียนข้ามสถาบันLegacy

นายกฯ โพสต์แจ้งปฏิรูประบบศึกษาไทย ก่อตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อผลิตคนคุณภาพสู่สังคม เเละนโยบายเรียนข้ามสถาบัน ภายใต้กรอบแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันนี้ 15 ม.ค. 65 นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ค “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาไทย โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ คือการก่อตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวาง และผลิตคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

นโยบายเรียนข้ามสถาบัน เพื่ออุดมศึกษาหลายแห่งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อทุกๆคนสามารถเข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยโพสต์ระบุรายละเอียดว่า

“พี่น้องประชาชนที่รักครับ

ผมขอเรียนแจ้งความคืบหน้าที่สำคัญ 2 ประการ ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งเริ่มผลิดอกออกผลและมีผลในการปฏิบัติแล้ว ดังนี้

1. การก่อตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนใหม่นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถผลิตกำลังคนของประเทศที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change) ของโลกอนาคตได้

รวมทั้งมุ่งส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล/องค์ความรู้ตามความต้องการของผู้เรียน นับเป็นการเดินหน้า “พลิกโฉมแบบก้าวกระโดด” สำหรับการอุดมศึกษา โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย

2. การเปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน เป็นการปลดล็อคด้านการศึกษาครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบัน

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ นับเป็นการแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้จริง และมีผลในทางปฏิบัติได้ทันที โดยประโยชน์ที่จะได้รับ จะเกิดขึ้นในทุกระดับ ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และประสบการณ์ได้จากต่างสถาบัน ตามรายวิชาที่ตนสนใจ

ส่วนสถาบันการศึกษาจะสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ ที่เป็นของดี หรือความเป็นเลิศจากสถาบันอื่น ที่แตกต่างกัน กระทรวง อว. จะมีการปฏิรูประบบคลังหน่วยกิตและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป

ความสำเร็จดังกล่าวเป็นก้าวย่างสำคัญ ที่กำลังจะส่งผลดีอย่างยิ่งในวันข้างหน้า ต่อเนื่องจากกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาลได้สร้างขึ้น ทั้งการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่มีภารกิจสำคัญในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม

รวมทั้งการตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่คอยโอบอุ้มไม่ให้ลูกหลานไทยคนใดต้องหลุดจากระบบการศึกษา

ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยความเสมอภาคกัน โดย #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะการศึกษาจะเป็นบันไดในการก้าวไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าของทุกๆ คน การปฏิรูปการศึกษา เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงของประเทศ ที่ผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้สั่งการไว้เสมอมา

ภารกิจที่ไม่สามารถสำเร็จได้โดยง่าย หรือรวดเร็วดังใจ แต่ก็ต้องวางรากฐานและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจากรากฐานที่ดี

ศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกๆ ด้าน ทำให้เราได้เห็นเยาวชนคนเก่งจำนวนมากที่ขึ้นมาสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และผมเชื่อมั่นว่าเรากำลังจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทาย นั่นคือการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ให้ได้ครับ”

มิกซ์ ทองระย้าหายโควิด-19 พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ
ถือว่าผมขอ! สโคลส์ชี้ ‘กรีนวู้ด’ ควรได้ลงสนามมากกว่านี้
กกต. ประกาศให้ ผู้ไม่ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ภาคใต้ แจ้งความจำเป็นออนไลน์

โพสต์ นายกฯ เคาะ จัดตั้ง กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา และนโยบายเรียนข้ามสถาบัน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!