TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกัน ดอกไม้เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่ง ชาติ “เศรษฐา ศิระฉายา” เรื่องดี คนบันเทิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกัน ดอกไม้เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา

โดยโปรดให้คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ อัญเชิญกระแจกันและกระเช้าพระราชทานมามอบให้ โดยมีนางนฤมล ล้อมทอง เลขานุการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ
โดยศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา โพสต์ข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทาน เยี่ยมอาการป่วยของข้าพระพุทธเจ้า นายเศรษฐา ศิระฉายาและครอบครัว

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ นายเศรษฐา ศิระฉายาและครอบครัว รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว จักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ “

(1)