TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

บุคลากร รพ. นราธิวาสฯ ติดโควิด 6 ราย เหตุใกล้ชิดผู้ป่วยประวัติไม่ชัดเจน

บุคลากร รพ. นราธิวาสฯ ติดโควิด 6 ราย เหตุใกล้ชิดผู้ป่วยประวัติไม่ชัดเจน | Thaiger
บุคลากร รพ. นราธิวาสฯ ติดโควิด 6 ราย เหตุใกล้ชิดผู้ป่วยประวัติไม่ชัดเจน

บุคลากร โรงพยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์  จังหวัดนราธิวาส ติดโควิด 6 ราย เหตุใกล้ชิดผู้ป่วยประวัติไม่ชัดเจน

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศวานนี้ (15 เม.ย. 64) ว่า มีบุคลากรโรงพยาบาล ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ราย จากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจน และยกระดับมาตรกาโควิด-19 เพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อ ดังนี้⁣⁣

รับบุคลากรที่ป่วยทุกคน ให้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะ⁣⁣

บุคลากรที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลได้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐาน⁣⁣

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงพยาบาลตามหลักการควบคุมการระบาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ⁣⁣
⁣⁣
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้รับบริการ หลีกเลี่ยงการเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นหรือมีความประสงค์มาใช้บริการ ให้ยึดหลักและปฏิบัติตาม D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด⁣⁣

โรงพยาบาลนราธิวาส โควิด

ประกาศจาก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เรื่องบุคลากรติดโควิด-19 6 ราย

โพสต์ บุคลากร รพ. นราธิวาสฯ ติดโควิด 6 ราย เหตุใกล้ชิดผู้ป่วยประวัติไม่ชัดเจน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย