TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ปทุมธานี เปิด จองวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับ ปชช. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

ปทุมธานี เปิด จองวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับ ปชช. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกLegacy

ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนอายุมากกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จองวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน หรือ ครบกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก เปิดเผยถึงรายละเอียดการจองวัคซีนยี่ห้อโมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” ฟรี สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออื่นๆที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)*
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป*
3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล*
4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ*
5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ใน

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

*อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด*”

องค์การเภสัชฯ ยืนยัน ส่งมอบโมเดอร์นา ช่วงไตรมาส 4
โควิดไทยวันนี้ 13 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 12,583 ราย ดับ 132 ศพ

โพสต์ ปทุมธานี เปิด จองวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับ ปชช. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย