TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ประยุทธ์ ลงนามแก้ปัญหาโควิดระลอกสาม 8 เรื่องเร่งด่วน

พล.อ.ประยุทธ์ นับ 1 เริ่มใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ ลงนามประกาศรายงานปัญหา-อุปสรรค-ข้อเสนอ 8 เรื่อง ถึงนายกฯ โดยตรง-สั่งการเอง ไม่ผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 8 เรื่อง ทั้งหน้ากากอนามัย-ยาฟาวิพิราเวียร์-เตียง-ออกซิเจน รวมถึงเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับโควิด

วันที่ 30 เมษายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ซึ่งโดนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย จำยวน 31 ฉบับ โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีชั่วคราว อาทิ

ข้อ 3 ให้หน่วยงานตามกฎหมายดังกล่าว รายงานปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ปัญหาเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อำนวยการศบค. ทราบทุกครั้งที่มีกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือประชาชนควรทราบเฉพาะในเรื่องดังต่อนี้

หน้ากากอนามัย
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19
ยา เช่น ฟาวิพิราเวียร์
การยื่นเรื่องขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน การนำเข้า การจัดหา การประสานหรือติดต่อกับต่างประเทศ และการจัดสรรวัคซีนที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19
ออกซิเจนที่ใช้ทางการแพทย์
เตียงผู้ป่วยหนักในสถานพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
การรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกและการบริการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วย
การควบคุมเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อ 4 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีอาจสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายดังกล่าวปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ประชาชนรับรู้หรือรับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

“หมอพร้อม” ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนรอบแรก ต้องรู้อะไรบ้าง?
วิธีเช็ก โควิดลงปอดหรือยัง? ด้วยท่าง่าย ๆ กับเก้าอี้ 1 ตัว
จังหวัดของคุณเป็นพื้นที่สีอะไร? ตามประกาศใหม่ “ศบค.”
โควิด: จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมเข้มงวดสูงสุด-แดง-ส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้
ด่วน! ศบค. สั่งรื้อ “บทลงโทษ-ค่าปรับ” คนไม่สวมหน้ากากใหม่
ศบค. ประกาศซีล 6 จังหวัด “สีแดงเข้ม” ควบคุมเข้มงวดสูงสุด

อ่านข่าวต้นฉบับ: ประยุทธ์ ลงนามแก้ปัญหาโควิดระลอกสาม 8 เรื่องเร่งด่วน