TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ประวัติ ‘สมเด็จช่วง’ มรณภาพ สิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สิริอายุ 96 ปี

ประวัติ ‘สมเด็จช่วง’ มรณภาพ สิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สิริอายุ 96 ปีLegacy

ประวัติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ‘สมเด็จช่วง’ มรณภาพ สิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สิริอายุ 96 ปี 76 พรรษา

วันนี้ 9 ธ.ค. 64 นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของพระผู้ใหญ่ของวงการสงฆ์ไทย สมเด็จช่วง หรือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มรณภาพ ละขังสารอย่างสงบ ด้วยอายุ 96 ปี พรรษาที่ 76

สำหรับประวัติของ สมเด็จช่วง มี ฉายาทางธรรมว่า วรปุญฺโญ แปลว่าผู้มีปัญญายิ่ง มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู บ้านเลขที่ 32 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โยมบิดาและโยมมารดาชื่อนายมิ่งและนางสำเภา สุดประเสริฐ

สมเด็จช่วง บรรพชาเมื่ออายุได้ 14 ปี จึงได้บรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูศีลาภิรัต (ทอง) วัดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้ อุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสมณธรรมสมาทาน เป็นกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “วรปุญฺโญ”

ในพี่ พ.ศ. 2497 สมเด็จช่วง สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จาก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ด้านสมณศักดิ์ ได้รับ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไพศาลหิตานุหิตวิธาน ปฏิภาณสุธรรมภาณี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารย์นิวิฐ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี เมื่อปี พ.ศ. 2538

ในงานเผยแผ่ศาสนา สมเด็จช่วงได้สร้างวัดไทยในสหรัฐ “วัดมงคลเทพมุนี” เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปี 2527 หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2540 ได้ดำริสร้าง “วัดปากน้ำญี่ปุ่น” เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นวันไทยแห่งแรกในญี่ปุ่น และอีก 5 ปีต่อมา ได้สร้างวัดปากน้ำนิวซีแลนด์ เมืองทัวรังง่า ประเทศนิวซีแลนด์

ขอบคุณภาพจาก : สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

โพสต์ ประวัติ ‘สมเด็จช่วง’ มรณภาพ สิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สิริอายุ 96 ปี ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย