TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดมหาดไทย 147 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พบรวย 147 ล้าน พระเครื่อง-เฟอร์นิเจอร์โบราณเพียบ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 มติชน รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณียื่นทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รู้จักชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จากผู้ว่าฯขวัญใจประชาชน สู่รองปลัดมหาดไทย

โดยนายชัยวัฒน์ แจ้งว่า ตนเอง นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 147,204,877 บาท เป็นทรัพย์สินของนายชัยวัฒน์ 38,977,937 บาท เป็นทรัพย์สินของนางกุลทรัพย์ 108,215,197 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาท นายชัยวัฒน์ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,495,097 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 24 รายการ มูลค่ารวมกัน 64,175,850 บาท ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของ กทม. หลายอำเภอใน จ.นครราชสีมา และ จ.เลย

เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 27,490,800 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวมกัน 16,859,613 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 12 ราย มูลค่ารวมกัน 20,978,532 บาท อาทิ ทาวน์เฮาส์ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ้านพักเดี่ยวที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อาคารชุด เขตห้วยขวาง กทม. สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 7,447,079 บาท ยานพาหนะในชื่อของคู่สมรส 1,800,000 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 15 รายการ มูลค่ารวมกัน 12,473,000 บาท ประกอบด้วย พระเครื่อง 61 องค์ พระบูชา 61 องค์ ภาพเขียนและภาพพิมพ์ 15 ชิ้น เฟอร์นิเจอร์โบราณ 39 ชิ้น ทองคำแท่ง น้ำหนัก 40 บาท ทองรูปพรรณและพระเลี่ยมทอง 13 ชิ้น สร้อยคอ 28 เส้น สร้อยข้อมือและกำไล 29 เส้น นาฬิกา 3 เรือน จี้เพชร 5 ชิ้น แหวน 25 วง ต่างหู 8 คู่ ชุดทองคำ 1 บาท

อ่านข่าวต้นฉบับ: ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดมหาดไทย 147 ล้าน