TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ตรวจสลากออมสิน 1 มิ.ย. 64

ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ตรวจสลากออมสิน 1 มิ.ย. 64Legacy

ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ตรวจสลากออมสิน 1 มิถุนายน 64 – ตรวจหวย 1 6 64 

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ : 06/2564 ( 1 6 64)

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 208 C 2585079

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 209 ส 4253734

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,630 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

3544783 5951850 7031518 7867302 8113107

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

งวดที่ 205 – 210 2,640 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0250179 0343777 1179957 2696023 4093540

4303251 5897957 6199693 7399344 8947665

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 4,890 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0034331 0376238 1428410 2533929 3448339

4352272 4505312 5352849 5427810 6076180

6182815 6860712 6978253 7609034 9388769

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 201 – 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท

งวดที่ 203 – 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท

งวดที่ 205 – 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท

งวดที่ 207 – 210 189,069 อันดับ อันดับละ 50 บาท

0596

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 201 – 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท

งวดที่ 203 – 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท

งวดที่ 205 – 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท

งวดที่ 207 – 210 1,890,517 อันดับ อันดับละ 20 บาท

628

คลิกตรวจผลจากธนาคารออมสิน

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

 

โพสต์ ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ตรวจสลากออมสิน 1 มิ.ย. 64 ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย