TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ผู้ถือหุ้น “AAV” 100% อนุมัติ “งดจ่ายปันผลปี’63”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ไทยแอร์เอเชีย หรือ สายการบินแอร์เอเชีย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ลงคะแนนเสียงข้างมาก ในสัดส่วน 100% อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย 1.นายวิเชฐ ตันติวานิช 2.นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และ 3.นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

อ่านข่าวต้นฉบับ: ผู้ถือหุ้น “AAV” 100% อนุมัติ “งดจ่ายปันผลปี’63”