TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 40 สต. ทุกประเภท รีบเติมก่อนตี 5

พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 40 สต. ทุกประเภท รีบเติมก่อนตี 5Legacy

พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 40 สต. ทุกประเภท มีผลตั้งแต่ ตี 5 ของวันที่ 30 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

PTT Station บางจาก ประกาศ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกประเภท ลิตรละ 14 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2564

ส่งผลให้ราคาน้ำมันใหม่ เป็นดังนี้

ดีเซล B7 27.09 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 23.84 บาท/ลิตร

แก๊ซโซฮอล์ 95 27.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 26.98 บาท/ลิตร

E20 25.74 บาท/ลิตร

E85 21.49 บาท/ลิตร

เบนซิน 95  34.66 บาท/ลิตร

โพสต์ พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 40 สต. ทุกประเภท รีบเติมก่อนตี 5 ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย