TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

‘พิพัฒน์’ ตอบ ค่าเหยียบแผ่นดิน เก็บเฉพาะชาวต่างชาติ ไม่เก็บคนไทย

‘พิพัฒน์’ ตอบ ค่าเหยียบแผ่นดิน เก็บเฉพาะชาวต่างชาติ ไม่เก็บคนไทยLegacy

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอบ ค่าเหยียบแผ่นดิน เก็บเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเท่านั้น เชื่อสร้างรายได้ 1.5 พันล้านบาท

นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ค่าเหยียบแผ่นดิน ที่จะเป็นการจัดเก็บนักท่องเที่ยว 300 บาท ว่าเป็นจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น และจะไม่มีการเก็บชาวไทย

ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ คาดมีผลสามารถเริ่มจัดเก็บได้วันที่ 1 เม.ย. 2565 ขณะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการนี้มีการสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าอัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นรายละ 300 บาท ต่อครั้งสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าเงินจำนวน 300 บาท จะนำเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประมาณ 50% ซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 20% มีระยะเวลาความคุ้มครอง 45 วัน ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 20-30% จะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

หากกระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เม.ย.-ก.ย.2565) จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 ล้านคน

ไขคำตอบ ค่าเหยียบแผ่นดิน คืออะไร หลังรัฐไทยจ่อเก็บคนต่างชาติ 300 บาท
รัฐบาล รับทราบ แผนเก็บเงินนักท่องเที่ยว 300 บาท ค่าเหยียบแผ่นดิน

โพสต์ ‘พิพัฒน์’ ตอบ ค่าเหยียบแผ่นดิน เก็บเฉพาะชาวต่างชาติ ไม่เก็บคนไทย ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย