TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

มหาดไทย เสนอ ครม. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ 8 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ครม. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ 8 จังหวัด โยกรองผู้ว่าฯ-รองอธิบดี นั่งผู้ตรวจราชการฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มติชน รายงานว่า กระทรวงมหาดไทย นำรายชื่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการแต่งตั้งโยกย้าย จำนวน 19 ตำแหน่ง ดังนี้

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดํารงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: มหาดไทย เสนอ ครม. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ 8 จังหวัด

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!