TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

มอก. “ตุ๊กตุ๊ก-แบตอีวี” มาแน่ สมอ.ชง “สุริยะ” เซ็นประกาศ

ลุยยกร่างมาตรฐาน มอก.อีวี 83 ฉบับ ประกาศแล้ว 45 ฉบับ รอ “สุริยะ” ลงนามอีก 6 ฉบับ ขาดอีก 32 ฉบับ ทั้ง “ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า-แบตเตอรี่จักรยานยนต์” เสร็จทันปี 2564 พร้อมทยอยรายงานบอร์ด EV ฉลุยเดินหน้าปั้นยอดการใช้ตามสเต็ปปี 2568 ที่ 30% ยอดการใช้แตะ 1 ล้านคัน full 100% ในปี 2578 ยอดผลิตที่ 18 ล้านคัน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ (EV) ตามที่รัฐบาลกำหนดนั้น

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคือหนึ่งในคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ซึ่งมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน (บอร์ดชุดเล็ก) ที่ต้องจัดทำแผนการขับเคลื่อนสำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น คือ สมอ.ได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 83 ฉบับ

โดยจำนวน 45 ฉบับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วประกอบด้วย

1.เต้าเสียบและเต้ารับของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 2749 เล่ม 1-2559 เต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์-การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

2.ระบบประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 61851 เล่ม 23-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

3.ความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 2776-2560 ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า-การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

4.สมรรถนะของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 2331-2550 การวัดกำลังสุทธิของเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและกำลังสูงสุดในเวลา 30 วินาทีของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับรถยนต์นั่งและรถบรรทุก

5.มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 3032 เล่ม 1-2563 การฉุดลากทางไฟฟ้า-เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนสำหรับยานยนต์ทางถนนและทางราง เล่ม 1 เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่นอกเหนือจากมอเตอร์กระแสสลับที่จ่ายไฟฟ้าด้วยตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์

6.เซลล์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 61982-2563 แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียม) สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า-การทดสอบสมรรถนะและความทนทาน

7.อุปกรณ์อื่น ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอก. 3060 เล่ม 1-2563 สายไฟฟ้าสำหรับอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1 kV เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป

ขณะเดียวกัน ได้ยื่นเสนอให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเพื่อลงนามอีก 6 ฉบับ เช่น มอก. 3193-2564 ระบบขนส่งอัจฉริยะ-ระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็วขณะเข้าโค้ง (CSWS) ข้อกําหนดด้านสมรรถนะ และขั้นตอนการทดสอบ, ระบบแจ้งเตือนการชนยานพาหนะด้านหน้า, ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ, โมเปดไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า-วิธีทดสอบสมรรถนะของเบรกพลังงานย้อนกลับ เป็นต้น

และเตรียมร่างอีก 32 ฉบับ ที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นปี 2564 นี้ เช่น รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุไฟฟ้า, ฟังก์ชั่นนิรภัย, อินเตอร์เฟซการสื่อสารกับระบบจ่ายไฟฟ้า, แบตเตอรี่จักรยานยนต์แบบสับเปลี่ยนได้, ความปลอดภัยยานยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง อาทิ (ISO 26262-5) ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ฟังก์ชั่นนิรภัย เล่ม 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับฮาร์ดแวร์

(ISO 8714) ยานยนต์ไฟฟ้าบนถนน-ความสิ้นเปลืองพลังงานและระยะขับเคลื่อนอ้างอิง-วิธีดำเนินการทดสอบสำหรับรถยนต์นั่งและยานยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก, แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนได้ (ISO 18300) ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า-ข้อกำหนดการทดสอบสำหรับระบบแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออนรวมกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือตัวเก็บประจุ

(ISO 15118-8) ยานยนต์บนถนน-อินเตอร์เฟซการสื่อสารยานยนต์กับระบบจ่ายไฟฟ้า เล่ม 8 ข้อกำหนดเลเยอร์การเชื่อมโยงข้อมูลและเลเยอร์ทางกายภาพสำหรับการสื่อสารไร้สาย เป็นต้น

“เราเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นปี เพราะรู้ว่าเป้าหมายการจะไปสู่ EV นั้นมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง มีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทำแผนภาพใหญ่ในส่วนการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและชิ้นส่วน EV ทั้งหมด ซึ่งจะรวมถึงเรื่องมาตรการสิทธิประโยชน์ที่ต้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เข้ามาช่วยดู

ส่วนมาตรการทางด้านภาษีจะมีคลังก็จะเป็นคณะอนุกรรมการอีกชุดที่รับผิดชอบ แน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้จะทำให้การเดินหน้านโยบายรถ EV เป็นไปตามเป้าปี 2568 จะมีสัดส่วนรถ EV 30% หรือมีการใช้รถ 1 ล้านคัน และผลิตรถได้ 1 ล้านคัน ปี 2578 ยอดใช้ 15.5 ล้านคัน ยอดผลิต 18.4 ล้านคัน หรือมีสัดส่วนให้ได้ 100% ซึ่งแผนทั้งหมดได้นำรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบอร์ดชุดเล็กแล้ว และเตรียมเสนอเข้าบอร์ด EV ชุดใหญ่เร็ว ๆ นี้”

อ่านข่าวต้นฉบับ: มอก. “ตุ๊กตุ๊ก-แบตอีวี” มาแน่ สมอ.ชง “สุริยะ” เซ็นประกาศ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!