TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

รถเมล์แน่น 4 แสนคน/วัน ขสมก. ยืดเวลารถรอบสุดท้าย 21.00 น.

รถเมล์แน่น 4 แสนคน/วัน ขสมก. ขยายเวลาปล่อยรถโดยสารรอบสุดท้าย 21.00 น.

วันที่ 11 กันยายน 2564 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วน ให้สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา

ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคน จากเดิม ก่อนมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก. มีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 3 แสนคน หลังจากมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก. มีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็นเฉลี่ยวันละ 4 แสนคน

ดังนั้น ขสมก. จึงได้มีการขยายเวลาปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิมเวลา 20.00 น. ปรับใหม่เป็นเวลา 21.00 น. เพื่อรองรับประชาชนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายกิจกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ถึงเวลา 20.00 น.

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขสมก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้นำพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารกว่า 13,000 คน หรือคิดเป็น 95% ของพนักงานทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ดังนั้น ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

อ่านข่าวต้นฉบับ: รถเมล์แน่น 4 แสนคน/วัน ขสมก. ยืดเวลารถรอบสุดท้าย 21.00 น.