TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

รพ.ศิริราช ชี้แจงเหตุ ไม่ตรวจโควิด ชาย 45 ปี

รพ.ศิริราช ชี้แจงเหตุ ไม่ตรวจโควิด ชาย 45 ปีLegacy

โรงพยาบาล ศิริราช ออกมาแถลงชี้แจงสาเหตุที่ ไม่ตรวจโควิด ชายวัย 45 ปี จนเป็นเหตุให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิต

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช จากกรณีผู้ป่วยชายไทยอายุ 45 ปีที่มีประวัติมาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลศิริราช และไม่ได้รับการตรวจ จนเป็นเหตุให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิต และนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก

โดยทางโรงพยาบาลระบุว่าทางโรงพยาบาลให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ณ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) อาคารจอดรถ ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุ โดยให้บริการตรวจประมาณวันละ 320 รายซึ่งแนวทางการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามลำดับดังต่อไปนี้

1.ผู้มีความเสี่ยงสูงที่เคยได้รับการตรวจครั้งแรกไปแล้ว และจำเป็นต้องนัดมาตรวจซ้ำ14 วันหลังการตรวจครั้งแรก จำนวนประมาณวันละ 150 – 200 ราย

2.ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาหรือทำหัตถการแบบฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทำผ่าตัดหรือหัตถการทุกราย จำนวนประมาณวันละ 60 ราย

3.ผู้ป่วยที่มารับการตรวจตามหน่วยตรวจโรคต่าง ๆ และแพทย์ผู้ตรวจรักษาส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เพื่อวางแนวทางในการรักษาจำนวนประมาณวันละ 20 – 30 ราย

4.ผู้ป่วยใหม่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจ เช่น ผู้ที่สงสัยสัมผัสเชื้อและอยู่ในช่วงเวลาที่ควรได้รับการตรวจตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคหรือมีอาการที่เกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 จำนวนวันละ 20 – 30 ราย

จากจำนวนการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลที่มีปริมาณมากกว่า 320 รายต่อวัน ทำให้สามารถเปิดรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยนอกรายใหม่ที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าได้เพียงวันละ 20-30 ราย

นอกจากนี้โรงพยาบาลศิริราชยังตัองทำการตรวจคัดกรองบุคลากรและนักศึกษาของโรงพยาบาลในกรณีที่มีประวัติตรวจรักษาหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1– 27เมษายน 2564 โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด–19 ในผู้ป่วยนอกไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 7,842 ราย และได้รายงานผลให้แก่ผู้รับการตรวจ และรับตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงได้ทุกราย

กรณีผู้มาขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่พยาบาลจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว วิธีการกักตัว การสังเกตอาการเจ็บป่วย และแนะนำให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย รวมทั้งการโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศิริราชขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปีที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19รายดังกล่าวและได้นำเหตุการณ์นี้มาปรับระบบการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นและสามารถป้องกันความสูญเสียในอนาคต

เพื่อน ‘อัพ VGB’ ซัด ศบค. หลังลงสาเหตุการตายว่าโรคประจำตัว
โควิดไทย 29/4/64 ยอดโควิดวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1,871 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย
ศบค. เผย รายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 29/4/64

โพสต์ รพ.ศิริราช ชี้แจงเหตุ ไม่ตรวจโควิด ชาย 45 ปี ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย