TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ มาแน่ ปรับคุณสมบัติ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือน

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ มาแน่ ปรับคุณสมบัติ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนLegacy

 ลงทะเบียนบัตรคนจน 2564 มาแน่ ปรับคุณสมบัติ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือน

บัตรคนจนลงทะเบียน – อัปเดตข่าว บัตรคนจนล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ภายในปี 2564 นี้ ล่าสุด มีความคืบหน้า เพราะข่าวจากรกระทรวงการคลังเผยว่าเตรียมเปิดล งทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และปรับเกณฑ์รายได้ให้รัดกุม ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนมาแทน

14 ก.ย. 2564 ด้านเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้อัปเดตข่าวการลงทะเบียนบัตรคนจนว่า

“กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค”

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่สามารถ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ได้นั้น จะต้องเป็นคนไทย สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (รอพิจารณาว่าจะใช้รายได้ครัวเรือนร่วมด้วยหรือไม่) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะได้สิทธิเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง แต่หากอ้างอิงจาก บัตรคนเดือนกันยายน 64 ผู้ถือบัตรจะได้เงินช่วยเหลือหลายรายการ ดังนี้

เงิน 200-300 บาทต่อเดือน สนับสนุนค่าซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค ใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้เงิน 300 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้เงิน 200 บาท

เงินค่านสนับสนุนค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน

ชำระผ่านช่องทาง e-ticket ซื้อตัวโดยสาร (รถเมล รถไฟฟ้า บขส รถไฟ) กดเป็นเงินสดไม่ได้
ผู้ได้เงินนี้คือผู้ถือบัตรคนจนที่อยู่ใน 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เงินช่วยเหลือพิเศษ 200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ มีกำหนดถึง ธันวาคม 2564 ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนกับร้านธงฟ้า ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ถ้าใช้ไม่หมดในเดือนนั้น เงินที่เหลือจะไม่ทบยอดไปเดือนถัดไป

ค่าก๊าชหุงต้ม ใช้กับร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

ส่วนลด ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน

เงินสนับสนุนค่าไฟและค่าน้ำประปา

เงินค่าไฟ ผู้ถือบัตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้จะต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและต้องลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อบิลค่าไฟมาให้สำรองจ่ายไปก่อน เงินจะโอนเข้ามาทีหลัง และสามารถกดเป็นเงินสดออกมาจากบัตรคนจนได้

เงินค่าน้ำ เช่นเดียวกับเงินค่าไฟ จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อใช้น้ำไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วกดเงินสดออกมาทีหลัง

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เตรียมปรับเกณฑ์คุณสมบัติ
เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2564
อัปเดตล่าสุด สรุปวันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 เข้าวันไหน ?

โพสต์ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ มาแน่ ปรับคุณสมบัติ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!