TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

วัคซีนโควิด ไทยฉีดครบ 2 โดส 3.3 แสนราย 0.5 ของประชากร

วัคซีนโควิด ไทยฉีดครบ 2 โดส 3.3 แสนราย 0.5 ของประชากรLegacy

วัคซีนโควิด คนไทยฉีดครบ 2 โดส 3.3 แสนราย คิดเป็น 0.5 ของประชากร

รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุจำนวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 29 เม.ย. 2564 ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

รวมมีผู้ได้ฉีดวัคซีนสะสม  1,411,614 โดส ครอบคลุม 77 จังหวัด จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 มี 1,075,756 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 335,858 ราย

เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลจำนวนประชากรไทย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยมีประชาชนทั่วประเทศทั้งสิ้น 66,186,727 คิดเป็น ผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ตามข้อกำหนดการฉีดวัคซีน คิดเป็น 0.50 ของประชากร ขณะที่ผู้เริ่มได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก คิดเป็น 2.13 ของประชากร

อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนตามทฤษฎี จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เบื้องต้นอยู่ที่ 70% ของประชาชนทั้งหมด หรือคิดเป็น 46,330,708 คน จำนวนวัคซีนที่ต้องฉีดคือ 92,661,416 โดส

ข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ระบุว่า รัฐบาลมีแผนการจัดหาวัคซีนเดิม จำนวน 63 ล้านโดส จัดหาเพิ่มเติม จำนวน 37 ล้านโดส เป้าหมาย 100 ล้านโดส และมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ 3 แสนโดสต่อวัน 50 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้

ปัจจุบันไทยมีวัคซีนอยู่ในมือ 2 ยี่ห้อคือ ซิโนแวค กับ แอสตราเซเนก้า และอยู่ระหว่างการหาทางจัดซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ วัคซีนสปุตนิค วี (Sputnik V)  ของรัสเซีย

เปิดไทม์ไลน์ ลงทะเบียนหมอพร้อม เริ่มฉีดวัคซีนวันไหน เช็กเลย!
โควิดชลบุรี 30/4/64 ยอดป่วยใหม่เพิ่ม 151 ราย

 

โพสต์ วัคซีนโควิด ไทยฉีดครบ 2 โดส 3.3 แสนราย 0.5 ของประชากร ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย