TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

วิธีลงทะเบียนตรวจโควิด ประกันสังคม ออนไลน์ เริ่มตรวจ 17 เม.ย. 64

วิธีลงทะเบียนตรวจโควิด ประกันสังคม ออนไลน์ เริ่มตรวจ 17 เม.ย. 64 | Thaiger
วิธีลงทะเบียนตรวจโควิด ประกันสังคม ออนไลน์ เริ่มตรวจ 17 เม.ย. 64

วิธีลงทะเบียนตรวจโควิดออนไลน์ สำหรับผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม ได้ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เริ่มตรวจ 17 เม.ย. 64 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี – จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นว่า เพื่อเป็นการสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนตรวจโควิด-19 ออนไลน์ สำหรับ ผู้ประกันตน ประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มต้นวันที่ 17 เมษายนนี้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจโควิด ประกันสังคม 

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถลงทะเบียน คิวตรวจผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วานนี้ 15 เม.ย. 64

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php

2. กรอกข้อมูล คัดกรอง Self-Screen covid-19

3. เป็นการตอบคำถาม เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

4. กดเช็คข้อมูลระบบ

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าประเมินความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความเสี่ยง ฝเา้ระวังที่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

6. กรอกข้อมูลส่วนตัว

7. กดบันทึกข้อมูล

การลงทะเบียนรับโควต้า วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน

นายสุชาติ ระบุว่า ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี จะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ สปสช. กำหนด ดังนี้

ก. ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง

หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ

1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

1.1) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

1.2) ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

1.3) เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

1.4) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2) แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

ข.กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มีHQ 200 กว่าเตียง

“ขอเน้นย้ำว่า ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.กำหนด ยังคงสามารถตรวจโควิด-19 ได้ฟรีทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสิทธิของคนไทยทุกคน การเพิ่มหน่วยบริการตรวจที่จะเปิดแห่งแรกใน กทม. นั้น เป็นการเพิ่มช่องทางหรือทางเลือกหนึ่งเพื่อบริการผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ลดความแออัดหรือรอคิวนาน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะพิจารณาเพิ่มหน่วยบริการสำหรับผู้ประกันตนให้มากขึ้นต่อไป” นายสุชาติกล่าว

ลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวตโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จากกระทรวงแรงงาน

โพสต์ วิธีลงทะเบียนตรวจโควิด ประกันสังคม ออนไลน์ เริ่มตรวจ 17 เม.ย. 64 ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย