TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“วิรไท” อดีตผู้ว่า ธปท. ชี้ยังไม่ถึงเวลาใช้เงินดิจิทัลทำธุกรรมแทนเงินสด 

วิรไท อดีตผู้ว่าธปท. ชี้ระบบการโอนเงินไทยมีประสิทธิภาพ ยังไม่ถึงเวลาใช้เงินดิจิทัลทำธุกรรมแทนเงินสด 

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายวิรไท สันติประภพ อดีพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โลกข้างหน้าเทคโนโลยีบ็อกเชนจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น จะมีธุรกรรมทางการเงิน และธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจหลายประเภทที่จะอาศัยเงินที่เป็นเงินดิจิทัล หรือเรียกว่าเป็น token เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งหากถามว่าจะนำมาใช้แทนเงินสด หรือเงินบาท ที่ประชาชนใช้หรือไม่นั้น คงไม่เกิดขึ้นเร็ว อาจจะไปตอบโจทย์ในบางกลุ่มก่อน เช่น สิ่งที่ ธปท. ทำในช่วงแรกก็ไปตอบโจทย์การชำระเงินของธนาคารด้วยกันเอง ไปจนถึงการโอนเงินข้ามประเทศ 

อย่างไรก็ดี หากจะนำมาให้ประชาชนใช้แทนเงินสด หรือการทำธุรกรรมน่าจะยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ถึงเวลา เพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เป็นเรื่องกรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์กติกา รวมถึงการทำธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ด้วย จะต้องมีการคิดให้รอบคอบและระมัดระวัง

ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีระบบการโอนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คนสามารถโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ แต่การที่จะไปใช้ระบบใหม่ หรือเรียกว่าเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซี ก็ต้องถามว่าประโยชน์ที่ได้จากประชาชนทั่วไปคืออะไร แต่ธุรกรรมบางประเภท จะต้องใช้ลักษณะดิจิทัลเคอร์เรนซี่ อาจจะใช้จากแฟนพันธ์แท้ที่คิดว่ามีประโยชน์ แต่ถามว่ามาแทนที่ได้หรือไม่ คิดว่าไม่ต้องกังวล ยังอีกนานมาก

อ่านข่าวต้นฉบับ: “วิรไท” อดีตผู้ว่า ธปท. ชี้ยังไม่ถึงเวลาใช้เงินดิจิทัลทำธุกรรมแทนเงินสด 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!