TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบ เคอร์ฟิว 18 จังหวัดพื้นที่สีแดง

ศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบ เคอร์ฟิว 18 จังหวัดพื้นที่สีแดง | Thaiger
ศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบ เคอร์ฟิว 18 จังหวัดพื้นที่สีแดง

ศบค. เห็นชอบประกาศ เคอร์ฟิว ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง ตี 4 กับ 18 จังหวัดพื้นที่สีแดง ขณะที่จังหวัดอื่นๆเป็นสีส้ม

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติให้ประกาศเคอร์ฟิว หรือ ควบคุมเวลาออกนอกเคหะสถาน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง 18 จังหวัด โดยห้ามไม่ให้ออกนอกบ้าน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 4.00 น.

โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น

ส่วนจังหวัดที่เหลืออีก 59 จังหวัดถือเป็นพื้นที่สีส้ม หรือ พื้นที่ควบคุม

โดยพื้นที่มีสีแดงนั้นจะมีมาตรการ

1.ปิดสถานบันเทิง ผับ,บาร์,อาบ อบนวด ทุกจังหวัด

2.ร้านอาหาร นั่งรับประทานในร้านได้ งดจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพื้นที่สีแดงเปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. จังหวัดพื้นทีสีส้มเปิดไม่เกิน 23.00 น.

3.งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน กรณีที่จำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

4.งดกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

5.งดการเรียนการสอนในห้องเรียน

6.ปิดสวนสนุกและงดเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชน Work from Home ให้มากที่สุด

โพสต์ ศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบ เคอร์ฟิว 18 จังหวัดพื้นที่สีแดง ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย