TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ศบค. หารือ แผนจัดหาวัคซีนโควิด ประจำปี 2564

ศบค. หารือ แผนจัดหาวัคซีนโควิด ประจำปี 2564 | Thaiger
ศบค. หารือ แผนจัดหาวัคซีนโควิด ประจำปี 2564Legacy

ศบค. เสนอ แผนจัดหาวัคซีนโควิด ประจำปี 2564 ให้กับที่ประชุม ครม. เล็งนำเข้าแอสตราเซเนกามากกว่า 20 โดส เดือนสิงหาคมนี้

สำนักข่าว ฐานเศรษฐกิจ ได้รายงานว่า ครม.มีมติรับทราบแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระที่อยู่ใน “สรุปผลการประชุม ศบค. หรือ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

โดยในการประชุมนั้นได้มีการพูดถึง “แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19”  ซึ่งในที่ประชุมศบค.ได้พิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนฯ ดังนี้

แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564

  1. วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน 2,500,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564)
  2. วัคซีน AstraZeneca จำนวน 26,000,000 โดส (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564)
  3. วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35,000,000 โดส (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564)

การจัดสรรจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้หน่วยบริการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564 รวมจำนวน 1,043,589 โดส โดยได้จัดส่งวัคซีนของบริษัท Sinovac จำกัด ถึงหน่วยบริการเป้าหมายใน 77 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว จำนวน 957,429 โดส และจัดส่งวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จำกัด ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 86,160 โดส

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 77 จังหวัดมีจำนวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 586,032 โดส จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 510,456 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 75,576 ราย โดยจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ

ซึ่งได้แก่ 1) บุคลากรสาธารณสุข 2) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 3) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 4) ผู้ที่มีโรคประจำตัว 5) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

โพสต์ ศบค. หารือ แผนจัดหาวัคซีนโควิด ประจำปี 2564 ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย