TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สขค. ถก Food Delivery หาทางช่วยร้านอาหาร คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า

สขค. ถกผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร “Food Delivery” 5 ราย เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) 5 ราย

ได้แก่ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda และ Robinhood เข้าร่วมหารือผ่านทางออนไลน์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย โดยให้การเรียกเก็บค่า GP และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ประกอบการร้านอาหารในอัตราที่เป็นธรรม และห้ามมีพฤติกรรมทางการค้าที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

ตามที่เป็นข่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) มีการเรียกเก็บค่า Gross Profit (GP) หรือค่าคอมมิชชั่น จากผู้ประกอบร้านอาหาร ในอัตราที่สูงถึง 30-35% ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะรายย่อย (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 เนื่องจากไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและต้องพึ่งการขายผ่านบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) อย่างเดียว ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นจากค่า GP ในอัตราที่สูง

ทั้งนี้ จากการหารือ พบว่าในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ 4 ราย คือ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda เรียกเก็บค่า GP สูงสุดในอัตราไม่เกิน 30% (ไม่รวม VAT) และ Robinhood ไม่เก็บค่า GP ซึ่งประเด็นที่สำคัญได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายพิจารณาแนวทางการปรับลดอัตราค่า GP รวมทั้งมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาด COVID-19 ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

“ขอผู้ให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มแต่ละรายนำไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ และแจ้งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภายในสัปดาห์หน้า”

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: สขค. ถก Food Delivery หาทางช่วยร้านอาหาร คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า