TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สงร. ประกาศขยายระยะเวลาบริการ ธนาคารสาขา ใน ห้าง เริ่ม 15 ต.ค.

สงร. ประกาศขยายระยะเวลาบริการ ธนาคารสาขา ใน ห้าง เริ่ม 15 ต.ค.Legacy

สงร. ประกาศถึงการขยายระยะเวลาให้บริการสำหรับ ธนาคารสาขา ประจำ ห้าง ถึง 18.00 น. (6 โมง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (13 ต.ค. 2564) – สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง (ธอส., ธ.ก.ส., ธอท./IBank, ธ.ออมสิน) ประกาศขยายเวลาให้บริการของ ธนาคารสาขา ประจำ ห้าง,  ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เป็นเวลา 11.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ที่มีสาขาให้บริการในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พร้อมขยายเวลาการเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จากเดิม เวลา 11.00 – 17.00 น. มาเป็นเวลา 11.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่มีมติลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จากเดิมเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. และให้ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ได้ถึง 21.00 น. จากเดิมให้ปิดก่อน 20.00 น. เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับบริการจากสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้า และพนักงานทุกคน พร้อมกำหนดวิธีบริหารจัดการในสาขาภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดช่องการให้บริการ และจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก และหน้าช่องให้บริการ รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสาขาตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

บขส. เปิดให้บริการเดินรถ เส้นทางภาคอีสาน เพิ่มอีก 22 เส้นทาง เริ่ม 15 ต.ค.
ส่อง! สินเชื่ออิ่มใจ สำหรับร้านอาหาร วงเงิน 1 แสนบาท จาก ธ.ออมสิน (GSB)

 

โพสต์ สงร. ประกาศขยายระยะเวลาบริการ ธนาคารสาขา ใน ห้าง เริ่ม 15 ต.ค. ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย