TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สบน. ไม่กู้เงินช่วยการบินไทย 2.5 หมื่นล้าน โยน สคร.ดูแลฐานะผู้ถือหุ้น

สบน. ไม่กู้เงินช่วยการบินไทยเติมสภาพคล่อง 2.5 หมื่นล้าน หลังหลุดจากรัฐวิสาหกิจแล้ว โยน สคร.พิจารณาในฐานะดูแลแทนผู้ถือหุ้น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า จากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องการกู้เงินเสริมสภาพคล่องจำนวน 25,000 ล้านบาทนั้น กระทรวงการคลัง ไม่สามารถดำเนินการกู้เงินให้ได้ เนื่องจากการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว ทำให้สถานะการบินไทย ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะอีกต่อไป

ส่วนเรื่องการกู้เงิน ในฐานะกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น เป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาในรายละเอียด ในด้านของ สบน. ไม่ได้เป็นผู้ดูแล

“สบน.เข้าไปดูแลเรื่องเงินกู้ของการบินไทยไม่ได้แล้ว เพราะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว ต้องถาม สคร. เพราะเป็นผู้ดูแลแทนกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ว่ามีวิธีดำเนินการอย่างไรต่อไป”

ส่วนกรณีที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะกู้เงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อนำมาพยุงราคาน้ำมันนั้น กองทุนฯมีอำนาจกู้เงินได้ แต่ต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ​เมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว จึงจะนำมาบรรจุในแผนก่อหนี้ของรัฐบาล โดยกองทุนน้ำมันฯจะทำแผนการใช้หนี้เงินกู้เอง ไม่เกี่ยวข้องกับ สบน. และกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวต้นฉบับ: สบน. ไม่กู้เงินช่วยการบินไทย 2.5 หมื่นล้าน โยน สคร.ดูแลฐานะผู้ถือหุ้น

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!