TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สปสช. จัดทำ คู่มือ กปท. รับมือโรคระบาด แก้ปัญหาระดับชุมชน

สปสช. จัดทำ คู่มือ กปท. รับมือโรคระบาด แก้ปัญหาระดับชุมชนLegacy

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดทำ คู่มือ ‘กปท. รับมือโรคระบาด’ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในระดับชุมชน

สปสช. จัดทำ คู่มือ ‘กปท. รับมือโรคระบาด’ ดึง อปท. ทั่วประเทศ ใช้กลไก “กปท.” ร่วมเร่งแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชน สร้างความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัดและจริงจัง เผย ปี 64 มี 4,027 อปท. จัดทำโครงการ กปท. ป้องกันโควิด-19 แล้ว 14,401 โครงการ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ในการดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา งดการจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

และห้ามออกจากห้องพักโดยไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการกักกัน เป็นมาตรการสำคัญในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดได้ จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน มาตรการเหล่านี้ จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อเร่งลดการแพร่ระบาด

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 7,740 แห่งที่ได้ร่วมจัดตั้ง

มีเป้าหมายสำคัญนอกจากมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสุขภาพในพื้นที่แล้ว ยังเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่รวมถึงการเกิดโรคระบาด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ในปี 2563 มี อปท. จำนวน 5,213 แห่ง ดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 20,108 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 994.33 ล้านบาท ที่มีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้

และในปี 2564 นี้ ได้มี อปท. 4,027 แห่ง ร่วมดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แล้ว จำนวน 14,401 โครงการ เป็นงบประมาณกว่า 458.83 ล้านบาท

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เพื่อให้ อปท. นำกลไก กปท. มาร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ โดยเฉพาะการกระตุ้นเพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขสู่ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันโรค

สปสช. ได้จัดทำคู่มือ “แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่” นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ อปท. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (5) ที่ระบุว่า “เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้”

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า “โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วขณะนี้ การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วน โดยใช้ทุกๆ กลไกที่มีอยู่ อย่างกลไก กปท. ในการนำมาตรการต่างๆ ลงสู่ชุมชน เพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้และเกิดการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและจริงจัง” 

ดาวน์โหลดคู่มือ “แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่” ได้ที่ :

https://stream.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/80_plague/

 

แหล่งที่มาของข่าว : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สามารถติดตามข่าวโควิด-19 เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวโควิด-19

 

CEO ไฟเซอร์ แจง ประเทศรายได้ต่ำ-ปานกลาง ไม่ยอมซื้อวัคซีน
โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,630 ราย ดับ 22 ศพ

โพสต์ สปสช. จัดทำ คู่มือ กปท. รับมือโรคระบาด แก้ปัญหาระดับชุมชน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!