TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สมาพันธ์ SME-เอชไอพี จัดหาชุดตรวจ ATK ประคองรายได้สมาชิก

สมาพันธ์ SME จับมือ เอชไอพี จัดหาชุดตรวจ ATK ประคองรายได้สมาชิก จากมาตรการล็อคดาวน์ หลายเเห่งปิดกิจการ เศรษฐกิจซบเซา หลังได้รับเสียงเรียกร้องความต้องการชุดตรวจ ATK ช่วยลดค่าใช้จ่าย และตรวจเชิงรุกด้วยตนเอง  ชี้ช่วยเหลือภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดอีกทาง รองรับเปิดประเทศ 

วันที่ 14 กันยายน  2564 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ในสถานประกอบการ SME หลายแห่งมีความต้องการชุดตรวจโควิด- 19 ค่อนข้างมาก ด้วยราคาในตลาดที่สูงทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากได้รับผลกระทบเป็นต้นทุนภาระในการดำเนินกิจการและบางส่วนรอคอยพึ่งพามาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่งผลให้การตรวจเป็นไปอย่างล่าช้า ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจึงได้ลงนามร่วมกับ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen Test Self-Test Kits) ซึ่งจะทำให้ SME ทั่วประเทศเข้าถึงและได้ใช้ชุดตรวจนี้ในราคาประหยัดขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และลดต้นทุนในการตรวจหา เฝ้าระวัง ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานในภาค SME ที่มีจำนวนกว่า 15 ล้านคน อีกทั้งผู้ประกอบการ SME ที่สามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK นี้จะช่วยส่งเสริมมาตรการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน

“ยังขอให้ภาครัฐพิจารณาช่วยสนับสนุนมาตรการในการลดค่าชุดตรวจ ATK และจัดกระจายชุดตรวจให้มีปริมาณที่เพียงพอใช้งานอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายชุดตรวจ ATK ให้ผู้ประกอบการด้วยทางหนึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ SME ในวงกว้างและลดภาระภาครัฐในควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง”

ด้านนายโทนี่ หยาง  ผู้บริหาร บริษัทเอชไอพี โกลบอล จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ลงนามกับทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดภาระในเรื่องการตรวจหาโควิด-19 ในสถานประกอบการซึ่งชุดตรวจชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen Test Self-Test Kits) มีจุดเด่น คือ สามารถตรวจได้อย่างเร่งด่วนและตรวจง่าย ทราบผลในเวลาเพียงแค่ 15 นาที ที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ทั้ง Home use และ Professional Use เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทาง

อ่านข่าวต้นฉบับ: สมาพันธ์ SME-เอชไอพี จัดหาชุดตรวจ ATK ประคองรายได้สมาชิก