TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สรรพากรปลื้ม! คนยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา 7.2 ล้านฉบับ 90% ทำผ่านออนไลน์

กรมสรรพากร เปิดยอดการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563 มีผู้ยื่นแบบฯ แล้ว 7,428,132 ฉบับ มากกว่า 90% ทำผ่านออนไลน์

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 เมษายน 2564 มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563 แล้ว รวมจำนวน 7,428,132 ฉบับ แยกเป็นการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต จำนวน 6,707,208 ฉบับ (ร้อยละ 90.29 ) ยื่นด้วยแบบกระดาษจำนวน 720,924 ฉบับ (ร้อยละ 9.71)

โดยแบ่งเป็น การยื่นแบบฯ ภงด.90 รวมจำนวน 1,782,516 ฉบับ เป็นการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตจำนวน 1,351,756 ฉบับ และยื่นด้วยแบบกระดาษ จำนวน 430,760 ฉบับ, การยื่นแบบฯ ภงด.91 รวมจำนวน 5,645,616 ฉบับ เป็นการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตจำนวน 5,355,452 ฉบับ และยื่นด้วยแบบกระดาษ จำนวน 290,164 ฉบับ โดยผู้เสียภาษีร้อยละ 90.29 ใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากกรมสรรพากรได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงช่องทางการยื่นแบบฯ ใหม่ ช่วยให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยให้เฉพาะการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ ใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) ในทุกมิติได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ใด ทั้งการลงทะเบียน การยื่นแบบฯ การชำระภาษี รวมทั้งการสอบถามการขอคืนภาษี

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้เสียภาษีทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง ช่วยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวต้นฉบับ: สรรพากรปลื้ม! คนยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา 7.2 ล้านฉบับ 90% ทำผ่านออนไลน์