TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สั่งปิด โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จ. ราชบุรี 14 วัน สะกัดโควิด

สั่งปิด โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จ. ราชบุรี 14 วัน สะกัดโควิดLegacy

ผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี ออกคำสั่งปิด โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นการชั่วคราว 14 วัน เพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดเพิ่มเติม

ในวันนี้ (7 มิ.ย. 2564) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการออกคำสังปิด โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิ.ย. 2564 หนังสื่อคำสั่งที่ 2287/2564 เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราว

โดยเป็นการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดเพิ่มเติม ภายหลังจากที่พบบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือโรงงานดังกล่าว หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ซึ่งเป็นการดำเนินการปิดเป็นระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2564 โดยเมื่อครบกำหมดระยะเวลาปิดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมิน หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขยายเวลาปิด ให้เสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

จากข้อมูลของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี วันที่ 6 มิ.ย.64 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันระลอกใหม่ มียอดสะสมจำนวน 868 ราย รักษาหาย 607 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 244 ราย เสียชีวิตแล้ว 14 ราย

 

สามารถติดตามข่าวโควิด-19 เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวโควิด-19

 

สั่งปิด! ตลาดสดสมบัติ – ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี ชั่วคราว
โซเชียลสับเละ ก๊วนบิ๊กไบค์ยกขบวนซิ่งเย้ยโควิด

โพสต์ สั่งปิด โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จ. ราชบุรี 14 วัน สะกัดโควิด ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย