TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

สโมสรนิสิตจุฬาฯ ร่อนแถลงการณ์ประณาม นักศึกใหม่นิติจุฬา สร้างกลุ่มกรุ๊ปไลน์คุกคามทางเพศ

สโมสรนิสิตจุฬาฯ ร่อนแถลงการณ์ประณาม นักศึกใหม่นิติจุฬา สร้างกลุ่มกรุ๊ปไลน์คุกคามทางเพศLegacy

ดราม่า #นิติจุฬา สโมสรนิสิตจุฬาฯ ออกจดหมายแถลงการณ์ประณามกลุ่มนักเรียนชายสอบติดนิติศาสตร์ จุฬา สร้างกรุ๊ปไลน์ คุกคามทางเพศ เสนอมหาวิทยาลัยออกมาตรการเข้ม สร้างพื้นที่ปลอดภัย

สโมสรนิสิตจุฬาฯ แถลงการณ์ประณามจากกรณีดราม่าจนเกิดประเด็นผ่าน #นิติจุฬา บนทวิตเตอร์ หลังกลุ่มนักเรียนชายที่สอบติด คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างกรุ๊ปไลน์ซึ่งมีการเผยแพร่รูปภาพของนิสิตหญิงหลายคณะโดยไม่ได้รับการยินยอม รวมถึงส่งข้อความลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามทางเพศ

ก่อนเรื่องจะลุกลามจนเป็นกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มว่าที่นิสิตชายคณะนิติศาสตร์ดังกล่าว ทำให้ล่าสุด สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่า สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตหรือคณะกรรมการนิสิตทุกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ยอมรับและขอประณามการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็นการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

แถลงการณ์สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีการคุกคามทางเพศที่เกี่ยวข้องกับว่าที่นิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่มีกลุ่มว่าที่นิสิตชาย คณะนิติศาสตร์ จํานวนหนึ่งได้สร้างกลุ่มสนทนาบนแอปพลิเคชันสื่อสาร ออนไลน์ ซึ่งมีการเผยแพร่รูปภาพของนิสิตหญิงจํานวนหลายคณะโดยไม่ได้รับการยินยอม รวมถึงส่งข้อความที่ มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามทางเพศนั้น

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตหรือคณะกรรมการนิสิตทุกคณะในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ยอมรับและขอประณามการกระทํา อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ เนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และเกิดความเสียหายต่อสภาพจิตใจและความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่ถูก พาดพิงในกลุ่มสนทนานั้น พฤติกรรมดังกล่าวยังถือเป็นการขัดต่อหลักการและบรรทัดฐานอันเป็นที่ยอมรับ ระดับสากลหลายประการ อันได้แก่ หลักความเสมอภาคทางเพศ บรรทัดฐานสิทธิมนุษยชน และการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และให้ความสําคัญต่อการ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคุกคามทางเพศ และจะดําเนินการออกแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมความเท่าเทียม ทางเพศผ่านการทํากิจกรรมภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิตฯ และมีมาตรการป้องกันมิ ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมภาคนิสิตในทุกคณะและใน หอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดท้ายนี้ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมาตรการรองรับ เมื่อเกิดเหตุการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นในระดับระหว่างนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรก็ตาม ทั้งในด้านการ ทํามาตรการป้องกันและแก้ไข รวมถึงกระบวนการร้องทุกข์และช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ “สร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 มิถุนายน 2564

 

รพ.จุฬาลงกรณ์ ปิดบริการ ตรวจโควิด-19 ชั่วคราว
โควิด-19 อาจระบาดไทยรอบสอง หลังคนแห่กลับบ้าน ตจว.-ผ่อนปรนเปิดกิจการ
ผู้เล่นเกมส์หญิง 59% ปิดบังเพศ เพื่อเลี่ยงการ คุกคามทางเพศ : ผลสำรวจ

โพสต์ สโมสรนิสิตจุฬาฯ ร่อนแถลงการณ์ประณาม นักศึกใหม่นิติจุฬา สร้างกลุ่มกรุ๊ปไลน์คุกคามทางเพศ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย